Remaps

KHOÁ HỌC 

HIỂU VÀ THỰC HÀNH THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

Phân Tích Chi Tiết, Định Giá Chính Xác cùng Remaps”

đăng ký ngay

THÔNG TIN KHOÁ HỌC

Để hiểu một số phương pháp thẩm định giá bất động sản thường được áp dụng tính toán và cho kết quả nhanh chóng.

Rất phù hợp với

 • Nhà đầu tư bất động sản cá nhân,
 • Chuyên viên tư vấn kinh doanh bất động sản,
 • Nhân viên thẩm định giá tài sản bảo đảm tại các ngân hàng, Công ty xử lý nợ và khai thác tài sản (AMC);
 • Người đang làm việc tại các tập đoàn, công ty Phát triển bất động sản, người có mong muốn tiếp cận với hoạt động trong lĩnh vực thẩm định giá và phân tích đầu tư bất động sản.

Khoá học sẽ được triển khai bằng hình thức Online thông qua Google Meet

VỀ KHOÁ HỌC

MỤC TIÊU

 • Giới thiệu một số công nghệ về bản đồ, khai thác dữ liệu về giá bất động sản.
 • Hiểu một số phương pháp thẩm định giá bất động sản thường được áp dụng tính toán và cho kết quả nhanh chóng.

ĐỐI TƯỢNG

 • Nhà đầu tư bất động sản cá nhân;
 • Chuyên viên tư vấn kinh doanh bất động sản; thẩm định giá tài sản bảo đảm tại các ngân hàng, Công ty xử lý nợ và khai thác tài sản (AMC);
 • Người đang làm việc tại các tập đoàn, công ty Phát triển bất động sản; người mong muốn tiếp cận với hoạt động trong lĩnh vực thẩm định giá và phân tích đầu tư bất động sản.

KẾT QUẢ SAU KHÓA HỌC

 • Thực hành và khai thác hiệu quả các công nghệ về bản đồ và cập nhật dữ liệu về giá bất động sản nhanh chóng và hiệu quả
 • Ứng dụng công nghệ vào thẩm định giá bất động sản trong thực tế từ các case study của học viên đã chuẩn bị.

NỘI DUNG

Giới thiệu về công nghệ bản đồ và giá bất động sản (BUỔI 1)

 • Khai thác công nghệ bản đồ nhằm kiểm tra vị trí, xác minh thông tin quy hoạch
 • Ứng dụng công nghệ thống kê giá thị trường của các tuyến đường tại khu vực bất động sản thẩm định giá toạ lạc

Các phương pháp thẩm định giá bất động sản (BUỔI 2)

 • Giới thiệu hệ thống các phương pháp thẩm định giá tại Việt Nam và trên Thế giới
 • Chỉ ra trường hợp áp dụng của từng phương pháp thẩm định giá cụ thể cho từng loại hình bất động sản.

Ứng dụng công nghệ và phương pháp thẩm định giá bất động sản (BUỔI 3)

 • Giảng viên/Học viên chuẩn bị case study
 • Thực hành thẩm định giá bất động sản cụ thể.

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN REMAPS

NGUYỄN THỊ HỒNG THU
GIẢNG VIÊN

 • Giảng viên Chương trình Bất động sản, UEH, Remaps
 • Hơn 15 năm kinh nghiệm giảng dạy và tư vấn
 • Có thẻ Thẩm định viên về giá hành nghề do Bộ trưởng Bộ Tài Chính cấp (số thẻ hành nghề X15.1416)
 • Về chuyên môn, là Cố vấn nghiệp vụ cấp cao của TMS Solutions (2021-nay)
 • Đã tham gia thực hiện tư vấn đầu tư và thẩm định giá cho CapitaLand, Citiland, Hà Đô Group, Đất xanh Group, TTC Group, Nguyễn Kim Group,…

CÁC KHOÁ ĐÀO TẠO KHÁC

“Kiến thức là lực đẩy cho sự phát triển cá nhân.”

đăng ký ngay